چرا سونرا ؟

 • هزینه حمل
 • تعریف بارکد
 • تاریخ میلادی
 • سیستم تولید
 • تعریف اشخاص
 • حسابرسی ساده
 • اقلام و موجودی
 • سیستم دو زبانه
 • ثبت ارزش افزوده
 • گزارشات پیشرفته
 • عملیات چند انباره
 • ثبت هزینه و درآمد
 • گزارش مرور حسابها
 • به روز رسانی مستمر
 • صرفه جویی در زمان
 • ارائه لیست بدهكاران
 • حساب های پرداختنی
 • انواع گزارشات اشخاص
 • تعریف کالا در دو سطح
 • پرداخت به و دریافت از
 • صدورگزارشات در اکسل
 • امکان صدور پیش فاکتور
 • امكان صدور فاكتور ارزی
 • سیستم ایجاد پیش فاکتور
 • تعریف حساب های بانکی
 • پوشه بندی اسناد مشتریان
 • کاربری بسیار ساده و روان
 • انتخاب عكس برای هر كالا
 • ثبت دفتر روزنامه و بودجه
 • امکان تهیه گزارشات آماری
 • امکان ثبت هزینه در فاکتور
 • داشبورد مدیریتی بسیار قوی
 • ثبت استهلاک بر اساس دوره
 • ثبت سفارشات خرید و فروش
 • امکان کار حتی با سرعت اینترنت
 • ارائه انواع نمودارهای گرافیکی
 • گزارش صورت سود و زیان آنی
 • ایجاد حساب های تامین کننده
 • سیستم مالیات بر ارزش افزوده
 • گزارش عملکرد دوره ای از انبار
 • پشتیبان گیری و بازگردانی داده ها
 • پوشه بندی اسناد تامین کننده گان
 • مغایـرت گیـری (مغایرت بانكی و …)
 • درج آرم شرکت در فاکتورهای فروش
 • تعریف حساب بانکی و حساب تنخواه
 • ارسال اسناد به آدرس ایمیل مشتریان
 • ایجاد حساب معین با گزارشات گسترده
 • ارائه خدمات پشتیبانی از طریق اینترنت
 • اعلام اتوماتیک سررسید اسناد دریافتنی
 • فیلتر گزارشات دفتر کل توسط پوشه ها
 • امکان نمایش معین اشخاص با ریز کالاها
 • عدم وابستگی به نرم افزار و سیستم عامل
 • امکان گزارش از دفاتر کل، معین، تفضیلی
 • پوشه بندی سایر اسناد حسابداری و تولید
 • تعریف انواع واحد های اندازه گیری تا اعشار
 • تعریف نقطه خرید برای مدیریت وجوه نقدی
 • امکان پیوست اسناد اسکن شده با تراکنش ها
 • تراکنش ها می تواند باطل و تجدید چاپ گردد
 • تعیین سطح مجدد سفارش برای اقلام موجودی
 • اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش
 • باز کردن حساب مشتری و شاخه بندی مشتریان
 • محاسبه خودکار هزینه متوسط مواد ( هر واحد )
 • ایجاد فهرست مواد ، مراکز کار و ثبت سفارش کار
 • ایجاد مناطق فروش ، انواع فروش ، گروهای فروش
 • خاتمه سال مالی و انتقال سود مانده به سال جدید
 • تخصیص پرداخت های تامین گننده گان و مشتریان
 • استفاده از برچسب و صرفه جویی در انتخاب گزارش
 • انواع گزارشات انبار(کاردکس کالا به صورت تعدادی)
 • امکان ثبت سند حسابداری اتوماتیک و غیر اتوماتیک
 • قابلیت تعریف سطوح دسترسی بسیار حرفه ای برای کاربران
 • امکان اضافه کردن تولید پیشرفته و ویژگی های مونتاژ ساده
 • ایجاد سفارشات خرید، سند دریافت کالا ها و شرایط پرداخت
 • باز کردن حساب های دفتر کل، کلاس های حساب و گروه ها
 • یجاد سند بدهکاری و ثبت اعلامیه بستانکاری به تامین کننده