همه نوشته های افتخاری

امکانات سیستم مالی سونرا

هزینه حملSonraProducts
تعریف بارکد
تاریخ میلادی
سیستم تولید
تعریف اشخاص
حسابرسی ساده
اقلام و موجودی
سیستم دو زبانه
ثبت ارزش افزوده
گزارشات پیشرفته
عملیات چند انباره
ثبت هزینه و درآمد
گزارش مرور حسابها
به روز رسانی مستمر
صرفه جویی در زمان
ارائه لیست بدهكاران
حساب های پرداختنی
انواع گزارشات اشخاص
تعریف کالا در دو سطح
پرداخت به و دریافت از
صدورگزارشات در اکسل
امکان صدور پیش فاکتور
امكان صدور فاكتور ارزی
سیستم ایجاد پیش فاکتور
 تعریف حساب های بانکی
پوشه بندی اسناد مشتریان
کاربری بسیار ساده و روان
انتخاب عكس برای هر كالا
ثبت دفتر روزنامه و بودجه
امکان تهیه گزارشات آماری
امکان ثبت هزینه در فاکتور
داشبورد مدیریتی بسیار قوی
ثبت استهلاک بر اساس دوره
ثبت سفارشات خرید و فروش
امکان کار حتی با سرعت اینترنت
ارائه انواع نمودارهای گرافیکی
گزارش صورت سود و زیان آنی
ایجاد حساب های تامین کننده
سیستم مالیات بر ارزش افزوده
گزارش عملکرد دوره ای از انبار
پشتیبان گیری و بازگردانی داده ها
پوشه بندی اسناد تامین کننده گان
مغایـرت گیـری (مغایرت بانكی و …)
درج آرم شرکت در فاکتورهای فروش
تعریف حساب بانکی و حساب تنخواه
ارسال اسناد به آدرس ایمیل مشتریان
ایجاد حساب معین با گزارشات گسترده
ارائه خدمات پشتیبانی از طریق اینترنت
اعلام اتوماتیک سررسید اسناد دریافتنی
فیلتر گزارشات دفتر کل توسط پوشه ها
امکان نمایش معین اشخاص با ریز کالاها
عدم وابستگی به نرم افزار و سیستم عامل
امکان گزارش از دفاتر کل، معین، تفضیلی
پوشه بندی سایر اسناد حسابداری و تولید
تعریف انواع واحد های اندازه گیری تا اعشار
تعریف نقطه خرید برای مدیریت وجوه نقدی
امکان پیوست اسناد اسکن شده با تراکنش ها
تراکنش ها می تواند باطل و تجدید چاپ گردد
تعیین سطح مجدد سفارش برای اقلام موجودی
اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش
باز کردن حساب مشتری و شاخه بندی مشتریان
محاسبه خودکار هزینه متوسط مواد ( هر واحد )
ایجاد فهرست مواد ، مراکز کار و ثبت سفارش کار
ایجاد مناطق فروش ، انواع فروش ، گروهای فروش
خاتمه سال مالی و انتقال سود مانده به سال جدید
تخصیص پرداخت های تامین گننده گان و مشتریان
استفاده از برچسب و صرفه جویی در انتخاب گزارش
انواع گزارشات انبار(کاردکس کالا به صورت تعدادی)
امکان ثبت سند حسابداری اتوماتیک و غیر اتوماتیک
قابلیت تعریف سطوح دسترسی بسیار حرفه ای برای کاربران
امکان اضافه کردن تولید پیشرفته و ویژگی های مونتاژ ساده
ایجاد سفارشات خرید، سند دریافت کالا ها و شرایط پرداخت
باز کردن حساب های دفتر کل، کلاس های حساب و گروه ها
یجاد سند بدهکاری و ثبت اعلامیه بستانکاری به تامین کننده