همه نوشته های رقیه نیک جاه

تولید

تولید

تولید یا فرآوری از اصطلاحات علم اقتصاد به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است.

فعالیت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می گیرد.

برای اینکه بتوانیم مراحل عمل تولید و ثبت آن را به صورت دقیق بدانیم لازم است که مراحل کلی عمل تولید را در سیستم حسابداری ثبت نماییم.

برای اینکار لازم است در ابتدا یک سری تعاریف کلی را در سیستم اعمال نماییم. از جمله این اصول کلی تعریف مراکز کار می باشد.

مراکز کار چیست؟

منظور از مراکز کار جاهایی می باشند که در آنجا انواع مراحل تولید  انجام می گیرد. یعنی قبل از شروع عمل تولید بایستی بدانیم در کدام مراکز چه عملی اتفاق می افتد. برای تعریف مراکز کار ابتدا از سربرگ تولید از بخش طبقه بندی و مشتریان، مراکز کار را انتخاب می کنیم.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

tolid 1

 

زمانی که صفحه مراکز کار برای شما باز شد تکمیل فیلدهای زیر ضروری می باشد :

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) نام
منظور نام مرکز کاری است که تعریف می کنید.
۲) توضیحات
در صورت نیاز به توضیح نام مرکز کار این قسمت را تکمیل کنید.

 

 

۳) در پایان با انتخاب “افزودن جدید” مرکز کاری را که تعریف کرده اید ذخیره می شود.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

tolid 2

 

 

 

در مرحله بعدی نرم افزار حسابداری سونرا این امکان را به شما می دهد تا برای محصولی که قرار است تولید کنید، اجزاء و یا اقلام مصرفی تعریف نمایید. لذا برای این کار شما از سربرگ تولید از بخش طبقه بندی و مشتریان، فهرست کالا را انتخاب می کنید و برای کالای تولید شده خود در آینده اقلامها و یا کالاهای مورد استفاده برای کالای تولیدی را اضافه می کنید.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

tolid 3

 

 

زمانی که صفحه اصلی “فهرست کالا” باز شد برای افزودن اقلام مصرفی برای کالای تولیدی تکمیل فیلدهای زیر اجباری می باشد.

 

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) انتخاب یک آیتم قابل تولید
نام کالایی که قرار است تولید شود.
۲) اجزاء
اجزاء یا لوازمی که برای کالای تولیدی قرار است استفاده شود.
۳) کسر از محل
اجزاء مورد استفاده از کدام انبار کسر شوند.
۴) مرکز کار افزوده شد
اجزاء انتخابی به کدام مرکز کار بروند تا مرحله تولید انجام شود.
۵) مقدار
منظور مقدار اجزاء برای کالای قابل تولید می باشد.

 

 

۶) در پایان با انتخاب “افزودن جدید” اطلاعات فوق طبق تعاریف شما ذخیره می شوند.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

tolid 4

 

 

 

پس از تعاریف اولیه اکنون شما می توانید نوع تولید محصول خود را انتخاب نمایید. لازم به ذکر است که فرایندهای تولید محصول در این سیستم شامل مونتاژ، تجزیه از مونتاژ و تولید پیشرفته می باشد.

شمادر  قسمت “سفارش کار جدید” علاوه بر انتخاب فرآیند تولید می توانید مشخص نمایید محصول نهایی در چه تاریخی، به چه تعداد و به چه انباری برود.  همچنین می توانید هزینه های نیروی کار و  سربار فرآیند تولید انتخابی را مشخص نمایید.

 

برای تعریف و تعیین نوع فرآیند تولید از سربرگ تولید, بخش تراکنشها، سفارش کار جدید را انتخاب کنید و شروع به تعریف فرآیند مورد نظر نمایید.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

 

 

 

tolid 5

 

 

 

 

منظور از خط “مونتاژ” یا فرایند مونتاژ فرایندی در ساخت محصولات صنعتی در کارخانجات می باشد. از ابتدای ورود قطعات مجزا به خط مونتاژ ، به مرور با افزودن قطعات مکمل در طی فرایند مونتاژ ، در پایان محصول پایانی از آن خارج  می شود .

 

منظور از “تجزیه از مونتاژ” فرایندی در تجزیه محصولات صنعتی در کارخانجات می باشد.

 

در صورت انتخاب فرآیند “مونتاژ” یا “تجزیه از مونتاژ” تکمیل موارد زیر اجباری می باشد :

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) نوع
منظور نوع فرآیند تولید : مونتاژ، تجزیه از مونتاژ و یا تولید پیشرفته می باشد.
۲) آیتم
منظور محصولی است که قرار است تولید شود.
۳) محل مقصد
پس از اتمام فرآیند تولید، محصول نهایی به کدام انبار برود.
۴) مقدار
چه مقدار محصول در فرآیند تولید استخراج شود.
۵) تاریخ
منظورتاریخ شروع فرۀیند تولید می باشد.
۶) هزینه نیروی کار
در طول فرآیند تولید برای نیروی کار چه مبلغ هزینه صرف می کنید.
۷) بستانکاری حساب نیروی کار
هزینه نیروی کا را از کجا می پردازید.
۸) هزینه سربار
در طول فرآیند تولید هزینه سربار چه مبلغ می شود.
۹) بستانکاری حساب سربار
هزینه سربار را از کجا می پردازید.

 

 

۱۰) در پایان با انتخاب “افزودن سفارش کار” اطلاعات فوق طبق تعاریف شما ذخیره و ثبت می شوند.

 

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

tolid 6

 

 

در صورتی که شما فرآیند “تولید پیشرفته” را انتخاب نمایید صفحه سفارش کار طبق زیر اجرا می شود و شما بایستی موارد مهم را تعریف کنید :

 

tolid 7

 

با انتخاب فرآیند تولید پیشرفته شما با انتخاب گزینه “ترخیص” اجازه ورود کالا را به سالن تولید می دهید تا سپس تصمصیم بگیرید که در مورد کالای قابل تولید به چه نتیجه ای برسید.

 

هنگامی که گزینه “ترخیص” را انتخاب نمودید شما کالای قابل تولید را به سالن تولید می فرستید تا طی سه مرحله بتوانید در مورد کالای قابل تولید خود تصمیم بگیرید :

۱) با انتخاب گزینه “صدور” می توانید مواد اولیه و یا مصرفی را برای کالای قابل تولید خود افزایش و یا کاهش دهید و با انتخاب “فرآیند صدور” این مرحله تعریف می شود.

۲) با انتخاب گزینه “تولید”  کالای قابل تولید خود را مستقیم به بخش تولید ارسال می کنید تا طی فرآیند “تولید پیشرفته” محصول مورد نظر تولید شود. برای این کار تاریخ ارسال به خط تولید و مقدار تولید را مشخص می کنید و با انتخاب گزینه “فرآیند” این مرحله را تعریف می کنید.

۳) با انتخاب گزینه “هزینه ها” می توانید هزینه های متحمل شده در بخش “تولید پیشرفته” را شامل هزینه نیروی کار و یا هزینه سربار را با انتخاب “پردازش سایر هزینه ها” ثبت و ذخیره کنید.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

tolid 11

 

 

در این نرم افزار شما می توانید بدانید برای یک کالایی که قرار است تولید شود چه میزان هزینه صرف نموده اید. برای انجام این امر شما می توانید از سربرگ آیتم ها و انبارداری بخش هزینه ها و چاپ را انتخاب نمایید و برای کالا یا لوازم مصرفی قیمت خرید بدهید.

با این روش شما می توانید بدانید یک کالایی که قرار است تولید شود چه مقدار هزینه برای شما در بر داشته است.

 

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

 

tolid 8

 

 

 

اکنون برای اینکه شما از کل هزینه کالایی که قرار است تولید شود مطلع گردید می توانید از سربرگ تولید، بخش مدیریت و گزارشات، استعلام فهرست کالای هزینه شده را انتخاب کرده و جمع هزینه ها را ببینید.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

 

tolid 9

 

 

 

همچنین می توانید بدانید کدام آیتم و به چه تعداد برای کدام محصول قابل تولید در کدام مرکز کار به کار رفته است.

 

 

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

tolid 10

 

 

 

 

 

نحوه ثبت اسناد دریافتنی و پرداختنی

اسناد دریافتنی

 

اسناد دریافتنی به اسناد یا چکهایی گفته می شود که شرکت یا موسسه ای در قبال خدمات ارائه شده یا در صورت داشتن طلب از مشتریان و یا هرشخص دیگری دریافت می کند. این اسناد به صورت اوراقی می باشند که پرداخت کننده اوراق یا اسناد متعهد می‌شود مبلغ معینی را در موعد معینی در وجه حامل یا فرد مشخصی بپردازد.

در نرم افزار حسابداری سونرا برای اینکه کلیه اسناد دریافتنی را در سیستم ثبت نماییم بایستی ابتدا اسناد دریافتنی را به عنوان حساب چک در سیستم حسابداری تعریف کنیم.

 

نحوه ایجاد اسناد دریافتنی به عنوان حساب چک در سیستم
 

برای ایجاد اسناد دریافتنی به عنوان حساب چک ابتدا از سربرگ دفتر کل و بانکها از بخش طبقه بندی و مشتریان قسمت تعریف حسابهای بانکی را انتخاب می کنیم.

 

 نمونه درج اطلاعات فوق در نرم افزار حسابداری

 

 

 

sanad1

 

 

اکنون برای ایجاد حساب اسناد دریافتنی تکمیل و دانستن فیلدهای زیر لازم است :

 

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) نام حساب بانکی
در این قسمت برای ثبت اسناد دریافتنی نام حساب را اسناد دریافتنی می­نویسیم
۲) نوع حساب
در این قسمت برای ثبت اسناد دریافتنی نام نوع حساب را حساب چک می­نویسیم
۳) کد دفتر کل برای حساب بانکی
در این قسمت برای کد حساب انتخابی، اسناد دریافتنی را می­نویسیم تا اسنادهای دریافتنی به حساب دفتر کل مربوطه برود

 

 

 

۴) در پایان با انتخاب ” افزودن جدید”  اطلاعات فوق طبق انتخاب و تعریف شما در سیستم ثبت می شوند.

 

 

نمونه درج اطلاعات فوق در نرم افزار حسابداری

 

 

اسناد دریافتنی
اسناد دریافتنی

 

 

حال فرض کنید شما چکی از یکی از مشتریان خود بابت فروش کالا دریافت نموده اید و بایستی اطلاعات چک را در سیستم خود ثبت نمایید برای این کار مراحل زیر را دنبال می کنید :

ابتدا از سربرگ دفتر کل و بانکها ثبت سند دریافت را انتخاب می کنید.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در نرم افزار حسابداری

 

 

asnad 4

 

زمانی که صفحه ثبت سند دریافت باز شد برای ثبت مشخصات چک فیلدهای زیر را بایستی تکمیل نمایید.

 

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) تاریخ
منظور تاریخ دریافت چک می باشد.
۲) از
منظور این است که چک را از چه کسی، مشتری، تامین کننده و یا اشخاص متفرقه دریافت می کنید.
۳) نام
نام شخصی را که چک را از او دریافت نمودید.
۴) در
در صورت دریافت چک حساب بانکی را اسناد دریافتنی انتخاب می کنید.
۵) مقدار
مبلغ چک را می نویسید.
۶) افزودن ایتم
با افزودن ایتم ردیف نوشته شده تعریف می شوند.
۷) توضیحات
در این قسمت مشخصات چک (شماره چک، تاریخ سررسید، نام بانک، در وجه چه کسی) را می نویسید.

 

 

۸) در پایان با انتخاب “پردازش سپرده” اطلاعات فوق طبق انتخاب شما ذخیره می شوند.

 

 

نمونه درج اطلاعات فوق در نرم افزار حسابداری

 

 

 

asnad 6

 

 

 

اسناد پرداختنی

 

اسناد پرداختنی به اسناد یا چکهایی گفته می شود که شرکت یا موسسه ای در مقابل خرید کالا، خدمات، دریافت وام و بدهی های قبلی خود به مشتری و یا هرشخص دیگری پرداخت می کند و متعهد می شود که مبلغ معین را در موعد معینی در وجه حامل یا فرد مشخصی بپردازد.

در نرم افزار حسابداری سونرا برای اینکه کلیه اسناد پرداختنی را در سیستم ثبت نماییم بایستی ابتدا اسناد پرداختنی را به عنوان حساب چک در سیستم حسابداری تعریف کنیم.

 

نحوه ایجاد اسناد پرداختنی به عنوان حساب چک در سیستم

 

برای ایجاد اسناد پرداختنی به عنوان حساب چک ابتدا از سربرگ دفتر کل و بانکها از بخش طبقه بندی و مشتریان قسمت تعریف حسابهای بانکی را انتخاب می کنیم.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در نرم افزار حسابداری

 

 

 

sanad1

 

 

 

اکنون برای ایجاد حساب اسناد پرداختنی تکمیل و دانستن فیلدهای زیر لازم است :

 

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) نام حساب بانکی
در این قسمت برای ثبت اسناد پرداختنی نام حساب را اسناد پرداختنی می­نویسیم
۲) نوع حساب
در این قسمت برای ثبت اسناد پرداختنی نام نوع حساب را حساب چک می­نویسیم
۳) کد دفتر کل برای حساب بانکی
در این قسمت برای کد حساب انتخابی، اسناد پرداختنی را می­نویسیم تا اسنادهای پرداختنی به حساب دفتر کل مربوطه برود

 

 

 

۴) در پایان با انتخاب ” افزودن جدید”  اطلاعات فوق طبق انتخاب و تعریف شما در سیستم ثبت می شوند.

 

 

نمونه درج اطلاعات فوق در نرم افزار حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

sanad 3

 

 

 

 

حال فرض کنید شما چکی به یکی از تامین کنندگان خود بابت خرید کالا پرداخت نموده اید و بایستی اطلاعات چک را در سیستم خود ثبت نمایید برای این کار مراحل زیر را دنبال می کنید :

ابتدا از سربرگ دفتر کل و بانکها ثبت سند پرداخت را انتخاب می کنید.

 

 

نمونه درج اطلاعات فوق در نرم افزار حسابداری

 

asnad5

 

 

زمانی که صفحه ثبت سند پرداخت باز شد برای ثبت مشخصات چک فیلدهای زیر را بایستی تکمیل نمایید.

 

 

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) تاریخ
منظور تاریخ پرداخت چک می باشد.
۲) به
منظور این است که چک را به چه کسی، مشتری، تامین کننده و یا اشخاص متفرقه پرداخت می کنید.
۳) نام
نام شخصی را که چک را به او پرداخت کردید.
۴) از
در صورت پرداخت چک حساب بانکی را اسناد پرداختنی انتخاب می کنید.
۵) مقدار
مبلغ چک را می نویسید.
۶) افزودن ایتم
با افزودن ایتم ردیف نوشته شده تعریف می شوند.
۷) توضیحات
در این قسمت مشخصات چک (شماره چک، تاریخ سررسید، نام بانک، در وجه چه کسی) را می نویسید.

 

 

۸) در پایان با انتخاب “پردازش پرداخت” اطلاعات فوق طبق انتخاب شما ذخیره می شوند.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در نرم افزار حسابداری

 

 

 

 

asnad 7

 

 

تعریف فاکتور خرید

فاکتور یک سند تجاری است. فاکتور می­تواند فاکتور خرید یا فاکتور فروش باشد.

فاکتور خرید برای ثبت خرید کالا می­باشد. با این ثبت کالای مورد نظر شما وارد انبار می­شود. در این فاکتور شخص طرف حساب شما، تأمین کننده کالا می­باشد.

فاکتور خرید توسط تامین کننده برای خریدار صادر شده و محصولات، مقادیر و قیمت‌های توافق ‌شده برای محصولات و خدمات را ثابت می‌کند.

لازم به ذکر است که قبل از ثبت فاکتور خرید تعریف فیلدهای زیر پیش نیاز و اجباری است :

فیلدهای اجباری قبل از ثبت فاکتور خرید

توضیحات

تعریف تأمین کننده

قبل از ثبت فاکتور خرید باید نام تأمین کننده کالای خود را تعریف کنید.

تعریف کالاها یا آیتم ها

قبل از ثبت فاکتور خرید باید کالاها و آیتم های خریداری خود را تعریف کنید.

 

* در مورد بخش تأمین کننده می­توانید به توضیحات  قسمت “تعریف و افزودن تأمین کنندگان” مراجعه نمایید.

* در مورد بخش  کالاها یا آیتم ها می­توانید به توضیحات  قسمت “تعریف و افزودن خدمات و کالا” مراجعه نمایید.

برای ایجاد فاکتور خرید در نرم افزار ابتدا باید وارد صفحه اصلی نرم افزار حسابداری شوید.

روش ایجاد فاکتور خرید : 

۱) ابتدا  سربرگ خرید را انتخاب نمایید.

۲) از سربرگ خرید قسمت فاکتور مستقیم را انتخاب کنید.

 

   نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

تعریف فاکتور خرید

 

زمانی که صفحه “ثبت فاکتور خرید مستقیم” باز شد برای ثبت مشخصات اصلی فاکتور خرید دانستن فیلدهای زیر اجباری می­باشد تا شما بتوانید فاکتور خرید خود را ثبت نمایید.

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) نام تأمین کننده

نام فرد تأمین کننده کالای شما : شرکت آیلار، آقای مدیری و ….

۲) تاریخ فاکتور

تاریخ ثبت فاکتور را وارد می­ کنید.

۳) شماره تأمین کننده

منظور شماره فاکتور تأمین کننده است.

۴) کد آیتم

منظورکد آیتم مورد نیاز است : ۳۰۰۱، ۲۰۰۰، و ….

۵) توضیحات آیتم

منظور نام کالا می­باشد : نرم افزارCRM1، نصب ویندوز، تعویض هارد و ….

۶) مقدار آیتم

چه مقدارکالا مورد نیاز است.

۷) قیمت واحد

منظور قیمت برای هر واحد کالا می­ باشد.

۸) جمع قیمت کل

جمع قیمت کل فاکتور چه مبلغ است.

 

۹) در پایان با فشردن دکمه “پردازش فاکتور” اطلاعات فوق طبق تعریف شما ثبت می­شوند.

 

   نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

تعریف فاکتور خرید

افزودن مشتری

خریدار یا مشتری کسی است که نیاز و خواست خود را تعیین و تعریف می کند و بابت کالاها و خدمات سازمان حاضر است مبلغ آن را بپردازد.

دانستن مشخصات مشتری زمانی نیاز است که شما قصد فروش کالایی را داشته باشید. لذا برای این کار شما ابتدا باید وارد صفحه اصلی نرم افزار حسابداری شوید.

 

روش ایجاد و افزودن مشتری : 
۱) ابتدا  سربرگ فروش را انتخاب نمایید.

۲) از سربرگ فروش قسمت طبقه بندی و مشتریان را انتخاب کنید.

۳) از قسمت طبقه بندی و مشتریان بخش افزودن و مدیریت مشتریان را انتخاب ­نمایید.
   نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

افزودن مشتری

زمانی که صفحه “افزودن و مدیریت مشتریان” باز شد برای ایجاد مشخصات اصلی  مشتری دانستن دو فیلد زیر اجباری می­باشد تا شما بتوانید یک مشتری جدید اضافه کنید.

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) نام مشتری

نام مشتری خود را وارد کنید : علی علیلو

۲) نام کوتاه مشتری

نام کوتاهی برای او انتخاب نمایید : علیلو

 

 

۳) در پایان با انتخاب گزینه “افزودن مشتری جدید” اطلاعات فوق طبق انتخاب شما ثبت می­شوند.

* منظور از فیلدهای اجباری فیلدهایی هستند که بدون تکمیل کردن آنها شما قادر به افزودن مشتری جدید نخواهید بود.

   نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

customer 2

در قسمت “افزودن مشتری جدید” فیلدهای دیگری نیز وجود دارند که فیلدهای اختیاری می­نامیم. با استفاده از این فیلدها شما دسترسی بیشتری به مشتری خود خواهید داشت.

به جدول زیر توجه نمایید :

فیلدهای اختیاری

توضیحات

۱) آدرس مشتری

-

۲) تلفن مشتری

-

۳) شرایط پرداخت مشتری

پرداخت مشتری تحت چه شرایطی خواهد بود : نقدی، نسیه، چک و…

۴) وضعیت اعتباری مشتری

تحت چه شرایطی با مشتری همکاری خواهیم کرد : عدم ادامه کار تا پرداخت بدهی، مشتری خوش حساب و ….

۵) گروه مالیات مشتری

آیا مشتری مالیات می­پردازد یا خیر : معاف از مالیات، اشخاص ۹۳ و …

 

۶) در پایان با انتخاب گزینه “افزودن مشتری جدید” اطلاعات فوق طبق انتخاب شما ثبت می­ شوند.
   نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

customer 3

افزودن کالا و خدمات

تعریف آیتم : هر ردیف مکتوب در فاکتور را آیتم یا اقلام فاکتور می نامند.

 

افزودن کالا و خدمات
افزودن کالا و خدمات

 

 

جهت شروع کار لطفا به مثال زیر دقت فرمایید :
فرض کنید در یک شرکت کامپیوتری فعالیت می کنید و می خواهید برخی کالا و خدمات تعریف کنید.
لیست کالا ها و خدمات به شرح زیر می باشد:

 خدمات شرکت

 سرویس (خریداری شده)

 قطعات

 تولیدات

 تنظیمات شبکه

 شارژ اینترنت شش ماهه

 CPU

 نرم افزار CRM1

 نصب ویندوز

 لایسنس آنتی ویروس آویرا یک ساله

 Motherboard

 مونتاژ رایانه

 تعویض هارد

 Hard

 دانلود درایور برای سیستم عامل

 تعویض مودم

 External hard 500G

 نصب آنتی ویروس

 ارتقا نرم افزاری و سخت افزاری

 Graphic card

 ایجاد ایمیل

 Fan

 

 

شروع کار:
الف) در مرحله اول بایستی گروه های خدمات و کالا را تعریف کرد. هدف از این کار گروه بندی کالا و خدمات می باشد.
کالاهای هم خوان را تحت یک گروه خاص تعریف می کنیم.
برای درک بیشتر گروه بندی کالا و خدمات به مثالهای یک شرکت در زمینه کامپیوتر توجه نمایید :

 

 نام گروه خدمات و کالا

 عنوان قطعات

 قطعات

 CPU

 Motherboard

 Hard

 External hard 500G

 Graphic card

 Fan

 

 

 نام گروه خدمات و کالا

 عنوان کالای تولید شده

 کالاهای تولید شده

 CRM1نرم افزار

 

 

 

 نام گروه خدمات و کالا

 عنوان خدمات

 خدمات شرکت

 تنظیمات شبکه

 نصب ویندوز

 مونتاژ رایانه

 دانلود درایور برای سیستم عامل

 نصب آنتی ویروس

 ایجاد ایمیل

 

 

 

نام گروه خدمات و کالا

 عنوان سرویس قابل ارائه

 سرویس (خریداری شده)

 شارژ اینترنت شش ماهه صبا نت

 لایسنس آنتی ویروس آویرا یک ساله

 تعویض هارد

 تعویض مودم

 ارتقا نرم افزاری و سخت افزاری

 

در مرحله اول
برای تعریف گروه خدمات و کالا و زیر مجموعه های آن وارد صفحه اصلی نرم افزار حسابداری می شویم.
۱) در ابتدا ازسربرگ آیتم ها و انبارداری
۲) طبقه بندی و مشتریان را انتخاب می کنیم.
۳) سپس از قسمت طبقه بندی و مشتریان گزینه گروه آیتم ها را انتخاب می کنیم.

 

 نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

افزودن کالا و خدمات
افزودن کالا و خدمات

در قسمت گروه آیتم ها اطلاعات مهم مربوط به گروه را که در زیر آمده، تعیین و سپس تعریف می کنیم.

مثال یک

 

 بخشهای مهم گروه آیتم ها

 عنوان قابل استفاده

 توضیحات

 ۱) نوع آیتم

 خریداری شده

 شما این نوع آیتم را “خریداری” کرده­اید.

 ۲) نام گروه

 سرویس (خریداری شده)

 -

 ۳) نوع مالیات

 عادی

 منظور از مالیات “عادی” عدم پرداخت مالیات است.

 ۴) واحد اندازه گیری

 عدد

 واحد اندازه­گیری سرویس شما  “عدد” است.

 

۵) درپایان این بخش کلید “افزودن جدید” را کلیک می کنید و اطلاعات تعریف شده طبق انتخاب شما ذخیره می شوند.

لازم به ذکر است که در مورد مالیات در زیر توضیحات مفصلی داده شده است. (صفحه ۳۱)

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

افزودن کالا و خدمات
افزودن کالا و خدمات

مثال دو

 بخشهای مهم گروه آیتم ها

 عنوان قابل استفاده

 توضیحات

 ۱) نوع آیتم

 تولید شده

 شما این نوع آیتم را “تولید” کرده­اید.

 ۲) نام گروه

 تولیدات شرکت

 -

 ۳) نوع مالیات

 آیتم ۹۳

 منظور مالیات تعیین شده برای سال ۹۳ می­باشد.

 ۴) واحد اندازه گیری

 عدد

 واحد اندازه­گیری تولیدات شما “عدد” است.

 

۵) درپایان این بخش کلید “افزودن جدید” را کلیک می¬کنید و اطلاعات تعریف شده طبق انتخاب شما ذخیره می شوند.

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

افزودن کالا و خدمات
افزودن کالا و خدمات

نکته مهم : در مورد تولیدات مطالب بیشتر به طور مفصل بعدا توضیح داده خواهد شد.

مثال سه

 بخشهای مهم گروه آیتم ها

 عنوان قابل استفاده

 توضیحات

 ۱) نوع آیتم

 سرویس

 زیرا شما سرویس ارائه می­دهید.

 ۲) نام گروه

 سرویس (خدمات شرکت)

 -

 ۳) نوع مالیات

 معاف از مالیات

 شما مالیاتی پرداخت نمی­کنید.

 ۴) واحد اندازه گیری

 عدد

 واحد اندازه­گیری سرویس شما “عدد” است.

 

 

۵) درپایان این بخش کلید “افزودن جدید” را کلیک می کنید و اطلاعات تعریف شده طبق انتخاب شما ذخیره می شوند.

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

افزودن کالا و خدمات
افزودن کالا و خدمات

مثال چهار

 بخشهای مهم گروه آیتم ها

 عنوان قابل استفاده

 توضیحات

 ۱) نوع آیتم

 خریداری شده

 شما این نوع آیتم را “خریداری ” کرده­اید.

 ۲) نام گروه

 قطعات

 -

 ۳) نوع مالیات

 عادی

 منظور از مالیات “عادی” عدم پرداخت مالیات است.

 ۴) واحد اندازه گیری

 عدد

 واحد اندازه­گیری قطعات شما “عدد” است.

 

 

۵) درپایان این بخش کلید “افزودن جدید” را کلیک می کنید و اطلاعات تعریف شده طبق انتخاب شما ذخیره می شوند.

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

item 5
در مرحله دوم
برای گروه کالاها و خدمات بایستی آیتم یا کالا تعریف کنیم به عبارتی بایستی زیرمجموعه های گروه را تعریف کنیم.
ابتدا گزینه افزودن آیتم را از بخش طبقه بندی و مشتریان انتخاب می کنیم.

 

item 6

در قسمت افزودن آیتم قسمتهای مهم زیر را تعیین و سپس تعریف می کنیم.

مثال یک :

 ۱) کد آیتم

 انتخاب کد ۲۰۰۱ به دلخواه

 ۲) نام آیتم

 اینترنت سه ماهه صبا نت

 ۳) گروه آیتم

 سرویس (خریداری شده)

 ۴) نوع مالیات

 عادی

 ۵) نوع آیتم

 خریداری شده

 ۶)واحد اندازه گیری

 عدد

 

 

۷) در پایان با کلیک کردن “افزودن آیتم جدید” اطلاعات فوق را به راحتی ثبت می کنیم.

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

item 7

مثال دو

 ۱) کد آیتم

 انتخاب کد ۳۰۰۱ به دلخواه

 ۲) نام آیتم

 نرم افزار CRM1

 ۳) گروه آیتم

 تولیدات شرکت

 ۴) نوع مالیات

 آیتم ۹۳

 ۵) نوع آیتم

 تولید شده

 ۶)واحد اندازه گیری

 عدد

 

 

۷) در پایان با کلیک کردن “افزودن آیتم جدید” اطلاعات فوق را به راحتی ثبت می کنیم.

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

item 8

مثال سه

 ۱) کد آیتم

 انتخاب کد ۴۰۰۱ به دلخواه

 ۲) نام آیتم

 نصب ویندوز

 ۳) گروه آیتم

 سرویس (خدمات شرکت)

 ۴) نوع مالیات

 معاف از مالیات

 ۵) نوع آیتم

 سرویس

 ۶)واحد اندازه گیری

 عدد

 

 

۷) در پایان با کلیک کردن “افزودن آیتم جدید” اطلاعات فوق را به راحتی ثبت می کنیم.

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

item 9

مثال چهار

 ۱) کد آیتم

 انتخاب کد ۵۰۰۱ به دلخواه

 ۲) نام آیتم

 Fan

 ۳) گروه آیتم

 قطعات

 ۴) نوع مالیات

 عادی

 ۵) نوع آیتم

 خریداری شده

 ۶)واحد اندازه گیری

 عدد

 

 

۷) در پایان با کلیک کردن “افزودن آیتم جدید” اطلاعات فوق را به راحتی ثبت می کنیم.

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

item 10

صدور فاکتور فروش

فاکتور یک سند تجاری است. فاکتور می­تواند فاکتور خرید یا فاکتور فروش باشد.

صدور فاکتور فروش برای فروش کالا می­باشد. با صدور فاکتور فروش کالای مورد نظر خریدار یا مشتری از انبار شما خارج می­شود. در این فاکتور شخص طرف حساب شما، مشتری شما می­باشد.

صدور فاکتور فروش توسط فروشنده برای خریدار صادر شده و محصولات، مقادیر و قیمت‌های توافق ‌شده برای محصولات و خدمات را ثابت می‌کند.

لازم به ذکر است که قبل ازصدور فاکتور فروش تعریف فیلدهای زیر پیش نیاز و اجباری است :

 

فیلدهای اجباری قبل از صدور فاکتور فروش

توضیحات

تعریف مشتری

قبل از صدور فاکتور فروش باید نام مشتری خود را تعریف کنید.

تعریف کالاها یا آیتم ها

قبل از صدور فاکتور فروش باید کالاها و آیتم های خود را تعریف کنید.

 

 

* در مورد بخش مشتری می­توانید به توضیحات  قسمت “تعریف و افزودن مشتری جدید” مراجعه نمایید.

* در مورد بخش  کالاها یا آیتم ها می­توانید به توضیحات  قسمت “تعریف و افزودن خدمات و کالا” مراجعه نمایید.

 

برای صدور فاکتور فروش در نرم افزار ابتدا باید وارد صفحه اصلی نرم افزار حسابداری شوید.

 

روش ایجاد صدور فاکتور فروش : 

۱) ابتدا  سربرگ فروش را انتخاب نمایید.

۲) از سربرگ فروش قسمت فاکتور مستقیم را انتخاب کنید.

 

   نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

فروش
فروش

 

زمانی که صفحه ” فاکتور فروش مستقیم” باز شد برای ثبت مشخصات اصلی فاکتور فروش دانستن فیلدهای زیر اجباری می­باشد تا شما بتوانید فاکتور فروش خود را صادر نمایید.

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) نام مشتری

 نام مشتری خود را وارد می کنید.

۲) تاریخ فاکتور فروش

 تاریخ صدور فاکتور فروش را وارد می­کنید.

۳) شماره فاکتور فروش

 منظور شماره فاکتور فروش است.

۴) کد آیتم

 منظورکد آیتم مورد نیاز است : ۳۰۰۰، ۲۰۰۰، و …

 ۵) توضیحات آیتم

 منظور نام کالا می­باشد : کرم پودر، تعویض هارد و …

 ۶) مقدار آیتم

 چه مقدارکالا مورد نیاز است.

 ۷) قیمت واحد

 منظور قیمت برای هر واحد کالا می­باشد.

 ۸) افزودن آیتم

 با افزودن آیتم مشخصات کالای فروش رفته اضافه می­شوند.

 ۹) تحویل از محل

 کالای شما از کجا خارج می­شود.

 ۱۰) موعد مقرر

 در چه تاریخی کالا باید به دست مشتری برسد.

 ۱۱) تحویل به

 کالا به چه کسی تحویل داده می­شود.

 ۱۲) آدرس مشتری

 کالا به چه آدرسی ارسال می­شود.

 

 

۱۳) در پایان با فشردن “تأیید فاکتور” اطلاعات فاکتور فروش شما ثبت و تأیید می­شوند.

 

   نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

فروش
فروش

ثبت سند پرداخت

پرداخت به معنی از دست دادن نوعی دارایی است (پول نقد، چک، اسناد و….) که فردی در قالب شرکت یا سازمان در قبال خرید یا دریافت خدمات از دست می­ دهد.

زمانی عملیات پرداخت را ثبت می­کنیم که به تأمین کننده و یا مشتری و یا هر شخصی مبلغی را به صورت وجه و یا اسناد بابت بدهی و یا دریافت خدمات پرداخت کرده باشیم. اما بایستی قبل از انجام این کار اطلاعات پیش نیاز را داشته باشیم :

 

حساب بانکی / صندوق

 نام تأمین کننده

 

 

*در مورد حساب بانکی و نام تأمین کننده در بالا توضیحات مفصلی داده شده است.

 

روش ثبت عمل پرداخت

در ابتدا وارد صفحه اصلی نرم افزار شوید.

۱) از سربرگ خرید

۲) قسمت پرداخت ها به تأمین کنندگان را انتخاب کنید.

 

  نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

 

پرداخت
پرداخت

 

زمانی که صفحه اصلی “پرداخت ها به تأمین کنندگان” باز شد برای ثبت عملیات پراخت فیلدهای زیر اجباری می­ باشند :

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) نام تأمین کننده

حسینی، اورژانس کامپیوتر، آیلار کامپیوتر، اخوان و ….

۲) تاریخ پرداخت

درچه تاریخی وجه مورد نظر پرداخت شد.

۳) نام بانک

ملت، سپه، صادرات، تجارت و ..

۴) این مانده

می­توانید کل “این مانده” را پرداخت کنید و یا مبلغی را که فعلا می­ خواهید بپردازید.

۵) میزان پرداخت

چه مبلغی پرداخت کرده اید.

 

۵) در پایان با انتخاب “ثبت پرداخت” اطلاعات فوق طبق انتخاب شما ثبت می­ شوند.

نکته مهم : هدف از وارد کردن مبلغ در دو قسمت “این مانده” و “قسمت مقدار مبلغ” ایجاد فضایی است تا سیستم به طور اتوماتیک سند حسابداری مربوطه را ثبت نماید.

 

 نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

 

پرداخت
پرداخت

 

در صورتی که چکی به شخصی پرداخت نمودید مشخصات چک را از قبیل شماره چک، تاریخ سررسید چک و … را در بخش توضیحات می نویسید.

 

لازم است بدانید که در ثبت سند پرداخت شما انتخاب می کنید که وجه و یا سند پرداختی از کدام حساب بانکی شما پرداخت شود. در واقع شما با این کار قسمت بدهکار حساب را ثبت می کنید ولی قسمت بستانکار حساب به صورت اتوماتیک توسط سیستم ثبت می شود.

 

 

ثبت سند دریافت

دریافت به معنی به دست آوردن نوعی دارایی است (پول نقد، چک، اسناد و….) که فردی در قالب شرکت یا سازمان در قبال ارئه خدمات یا فروش به دست می­آورد.

از این قسمت همچنین زمانی می توانید استفاده کنید که فعلا نمی توانید فاکتور مستقیم بکشید زیرا از ماهیت نهایی فاکتور (مقدار کل، قیمت واحد و …) اطلاع کامل ندارید ولی می بایستی وجه یا اسناد دریافتی را ثبت نمایید. مثلا این مورد در مراکز زیبایی مانند کلینیک های کاشت مو دیده می شود.

زمانی عملیات دریافت را ثبت می­کنیم که از مشتری وجه نقد و یا اسنادی را دریافت کرده باشیم. اما بایستی قبل از انجام این کار اطلاعات پیش نیاز در جدول زیر را داشته باشیم :

 

 حساب بانکی/ صندوق

 نام مشتری

 

* تعریف و ایجاد حساب بانکی ازسربرگ “دفتر کل و بانکها” صورت می­گیرد که مراحل کار به صورت زیر می ­باشد :

ابتدا وارد صفحه اصلی نرم افزار شوید.

۱) از سربرگ دفتر کل و بانکها

۲) قسمت طبقه بندی و مشتریان را انتخاب کنید.

۳) از قسمت طبقه بندی و مشتریان حسابهای بانکی را انتخاب کنید.

 

 

  نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

 

دریافت

 

زمانی که صفحه اصلی حسابهای بانکی باز شد برای ایجاد حسابهای بانکی فیلدهای زیر اجباری می­ باشند :

 

 فیلدهای اجباری

 توضیحات

 ۱) نام حساب بانکی

 منظور از حسابهای بانکی موسسه آن دسته از حسابهایی است که برای گردش مالی و یا گردش عملیات مالی گشایش شده که در ایران چندان ملموس نیست.

 ۲) نوع حساب

 حساب شما از چه نوع است : پس انداز، جاری، چک و …

 ۳) نوع ارز

 واحد پول مبادلات می­باشد : ریال، یورو، دلار و …

 ۴)کد دفتر کل

 کدی است که برای حساب کل بانک انتخاب می­ کنیم.

 ۵) نام بانک

 ملت، سپه، صادرات، تجارت و …

 

 

۶) در پایان با انتخاب “بروز رسانی” اطلاعات فوق طبق انتخاب شما ثبت می­شوند.

 

 

 

  نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

receive 2

 

در صورت تمایل می­توانید فیلدهای اختیاری را نیز تکمیل و ثبت نمایید :

 

فیلدهای اختیاری

 ۱) شماره حساب بانکی

 ۲) آدرس بانک

 

 

۳) در پایان با انتخاب “بروز رسانی” اطلاعات فوق طبق انتخاب شما ثبت می­ شوند.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

receive 3

 

روش ثبت عمل دریافت

 

برای ثبت عمل دریافت لازم است فیلدهای اجباری را تکمیل کنید :

 

 فیلدهای اجباری

 توضیحات

 ۱) حساب بانکی

 نام حساب بانکی است که مبلغ دریافتی به این حساب واریز می­شود: ملت، سپه، صادرات و…

 ۲) تاریخ

 درچه تاریخی وجه مورد نظر دریافت شد

 ۳) مشتری

 نام مشتری که مبلغ از ایشان دریافت می­گردد : آقایی، رسولی، کیانی، مجیدی و…

 ۴) این مانده

 می­توانید کل “این مانده” را دریافت کنید و یا مبلغ پرداختی مشتری را

 ۵) مقدار

 منظور مقدار مبلغ دریافتی از مشتری می باشد.

 

۶) در پایان با انتخاب “افزودن پرداخت” اطلاعات فوق طبق انتخاب شما ثبت می­ شوند.

 

نکته مهم : هدف از وارد کردن مبلغ در دو قسمت “این مانده” و “قسمت مقدار مبلغ” ایجاد فضایی است تا سیستم به طور اتوماتیک سند حسابداری مربوطه را ثبت نماید.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

receive 4

 

 

در صورتی که چکی از شخصی دریافت نمودید مشخصات چک را از قبیل شماره چک، تاریخ سررسید چک و … را در بخش توضیحات می نویسید.

 

 

 

لازم است بدانید که در ثبت سند دریافت شما انتخاب می کنید که وجه و یا سند دریافتی به کدام حساب بانکی شما برود و پس انداز شود. در واقع شما با این کار قسمت بستانکار حساب را ثبت می کنید ولی قسمت بدهکار حساب به صورت اتوماتیک توسط سیستم ثبت می شود.

 

 

افزودن تامین کننده

تأمین کنندگان افرادی هستند که کالاها، ماشین آلات، خدمات، سرویس، ابزارآلات، نیازهای آموزشی، فنی و … را طبق نیاز متقاضی تهیه و تأمین می­کنند.

دانستن مشخصات تأمین کننده زمانی نیاز است که شما قصد خرید داشته باشید. لذا برای این کار شما ابتدا باید وارد صفحه اصلی نرم افزار حسابداری شوید.

روش ایجاد و افزودن تأمین کننده :

۱) ابتدا  سربرگ خرید را انتخاب نمایید.

۲) از سربرگ خرید قسمت طبقه بندی و مشتریان را انتخاب کنید.

۳) از قسمت طبقه بندی و مشتریان بخش افزودن تأمین کننده را انتخاب ­نمایید.

 

افزودن تامین کننده
افزودن تامین کننده

زمانی که صفحه “افزودن تأمین کننده” باز شد برای ایجاد مشخصات اصلی  تأمین کننده دانستن دو فیلد زیر اجباری می­باشد تا شما بتوانید یک تأمین کننده جدید اضافه کنید.

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

 ۱) نام تأمین کننده
نام تأمین کننده اتان را وارد کنید : محمد حمیدی
 ۲) نام کوتاه تأمین کننده
 نام کوتاهی برای او انتخاب نمایید : حمیدی

 

۳) در پایان با انتخاب گزینه “افزودن جزئیات تأمین کننده جدید” اطلاعات فوق طبق انتخاب شما ثبت می­شوند

* منظور از فیلدهای اجباری فیلدهایی هستند که بدون تکمیل کردن آنها شما قادر به افزودن تأمین کننده جدید نخواهید بود.

افزودن تامین کننده
افزودن تامین کننده

در قسمت”افزودن تأمین کننده جدید” فیلدهای دیگری نیز وجود دارند که فیلدهای اختیاری می­نامیم. با استفاده از این فیلدها شما دسترسی بیشتری به تأمین کنندگان خود خواهید داشت.

به جدول زیر توجه نمایید :

 

فیلدهای اختیاری

توضیحات

۱) ارز تأمین کننده

واحدی برای سنجش دادوستد کالا و خدمات است : ریال، یورو، دلار و ….

۲) گروه مالیات تأمین کننده

آیا تأمین کننده مالیات می­پردازد یا خیر : اشخاص ۹۳، معاف از مالیات و …

۳) شرایط پرداخت به تأمین کننده

تحت چه شرایطی به تأمین کننده پول می­پردازیم : نقدی، نسیه، چک و…

۴) شماره تلفن تأمین کننده

-

۵) آدرس تأمین کننده

-

 

۶) در پایان با انتخاب گزینه “افزودن جزئیات تأمین کننده جدید” اطلاعات فوق طبق انتخاب شما ثبت می­شوند.

 

لازم به ذکر است در مورد مالیات می توانید به توضیحات مالیات در زیر صفحه توجه نمایید.

 

افزودن تامین کننده
افزودن تامین کننده

مالیات

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد. مالیات پرداختی است الزامی و بلاعوض که به صورت سالانه و با توجه به میزان درآمد افراد و موسسات توسط اداره مالیات اخذ می شود. 

مالیات دارای انواع مختلفی است و بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به دو نوع تقسیم می‌شود.

۱) مالیات مستقیم

۲) مالیات غیر مستقیم

 

۱) مالیات مستقیم : مالیات­هایی هستند که توسط مأموران مالیاتی به طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد کسر می شود. نمونه بارز این مالیات‌ها، مالیاتی است که دولت به طور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر می‌کند.

 

مالیات های مستقیم به دو دسته زیر تقسیم می شوند :

 

انواع مالیاتهای مستقیم

مثال

۱) مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد املاک/ اشخاص حقیقی/ اشخاص حقوقی/ درآمد اتفاقی/ کشاورزی

۲) مالیات بر دارایی

مالیات بر ارث، مالیات حق تمبر

 

 

مالیات غیر مستقیم : این مالیات­ها به قیمت نهایی کالاها و خدمات اضافه می شود و به مصرف کننده تحمیل می شود. این مالیات به دو دسته زیر تقسیم می شود :

 

انواع مالیاتهای غیر مستقیم

مثال

۱) مالیات بر واردات

مالیات بر واردات اتومبیل/ حقوق گمرکی/  سود بازرگانی / حق ثبت.

۲) مالیات بر معاملات/ مصرف و فروش

مالیات بر فروش سیگار/ فرآورده‌های نفتی/

تولید الکل طبی و صنعتی/ نوشابه‌های غیر الکلی و…

 

 

تعریف ارزش افزوده

 

ارزش افزوده عبارت است از تفاوت بین قیمت فروش و هزینه‌های تولید یک محصول. به عبارت ساده تر فروش منهاي خريد مساوی است با ارزش افزوده.
مالیات برارزش افزوده در حال حاضر بر اساس خود اظهاری و اظهار نامه تعیین می گردد. کلیه مشمولین موظف اند در پایان هر فصل (هرسه ماه  یکبار) مالیات بر ارزش افزوده خود را اظهار کرده و پرداخت نمایند.

 

نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۳۹۳ هشت درصد (%۸) محاسبه خواهد شد :

 

نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال  ۱۳۹۳ (%۸)

عوارض شهرداری =  % ۲٫۷

مالیات بر ارزش افزوده =  % ۵٫۳

 

 

به منظور درک بیشتر ارزش افزوده به مثال زیر توجه نمایید :

 

 

افزودن مالیات
افزودن مالیات

 

همانطور که در بالا ذکر شد نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۳۹۳ هشت درصد (%۸) است.

تبصره ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين ميگردد :

۱ ـ انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (۱۲%)

۲ ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد (۲۰%)

 

 

لازم به ذکر است که برای برخی کالاها و خدمات مالیات تعلق نمی­ گیرد (معاف از مالیات) و در مقابل برخی دیگر شامل مالیات می­ باشند.

 

 

 

لیست کالاهای معاف از مالیات

برنج ،‌روغن، آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، شیر خشک، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی ،حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی وحمایتی و …

 

 

 

مالیات بر مصرف و فروش که موضوع بحث ما می­باشد از زیر گروه مالیات­های غیرمستقیم می­باشند.

برای شناخت و تعریف نرخ های پایه مالیات سال مالی بایستی مالیات و نرخ های مربوطه را تعریف کرد تا طبق آن مالیات محاسبه و پرداخت شود.

 

در سیستم حسابداری سونرا تعریف تعرفه مالیات هم در مورد اشخاص و هم در مورد آیتم­ها و کالاها کاربرد دارد ولی لازم است مالیات به درستی تعریف شود.

 

موضوع مالیات در نرم افزار حسابداری سونرا متنوع و کامل می­ باشد که از قابلیت­های بالای این نرم افزار به شمار می­ رود یعنی شما می­ توانید به طور جداگانه برای اشخاص و کالاهای خود انواع تعرفه مالیات تعریف کنید.

در نرم افزار حسابداری سونرا  انواع مالیات طبق جدول زیر وجود دارد :

 

انواع مالیات

توضیحات

۱) مالیات

در این قسمت درصدهای پایه قانونی مالیات یا ارزش افزوده را به همراه نوع حساب تعریف می­کنید : مالیات برارزش افزوده سال ۹۳ ، مالیات سال ۹۳ و…

۲) مالیات اشخاص

منظور نوع مالیاتی است که به اشخاص در قالب شرکت ها یا سازمانها تعلق می­گیرد : مالیات اشخاص سال ۹۳، معاف از مالیات و…

۳) مالیات آیتم

منظور نوع مالیاتی است که به آیتم ها یا کالاها  تعلق می­گیرد : مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۳، مالیات بر ارزش افزوده، معاف از مالیات و…

 

برای شناخت و تعریف نرخ های پایه مالیات سال مالی بایستی مالیات و نرخ های مربوطه را تعریف کرد تا طبق آن مالیات محاسبه و پرداخت شود.

 

روش تعریف مالیات در نرم افزار

 

ابتدا وارد صفحه اصلی نرم افزار حسابداری شوید.

۱) از سربرگ تنظیمات

۲) قسمت مالیات را انتخاب کنید.

 

tax 2

 

زمانی که صفحه اصلی مالیات باز شد برای تعریف و ایجاد مالیات طبق زیر عمل نمایید :

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) توضیحات

نوع مالیات را وارد می­کنید : مالیات سال ۹۳، مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۳ و…

۲) نرخ پیش فرض

درصد پایه را برای نوع مالیات انتخابی وارد می­کنید.

۳) حساب فروش دفتر کل

حساب فروش دفتر کل را برای مالیات انتخابی وارد می­کنید.

۴) حساب خرید دفتر کل

حساب خرید دفتر کل را برای مالیات انتخابی وارد می­کنید.

 

۵) در پایان با انتخاب گزینه “افزودن جدید” اطلاعات فوق طبق انتخاب شما ثبت می­ شوند.

 

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

tax 3

 

در مورد تعریف مالیات اشخاص می­توان گفت که زمانی برای اشخاص مالیات تعلق می­گیرد که از طرف اداره مالیات و دارایی مشمول پرداخت مالیات باشند. در صورتی که افراد مشمول پرداخت مالیات باشند بایستی در سیستم این کار را انجام داد.

حال چگونه می توان در سیستم برای اشخاص مالیات تعریف کرد.

 

روش تعریف مالیات اشخاص در نرم افزار

 

ابتدا وارد صفحه اصلی نرم افزار حسابداری شوید.

۱) از سربرگ تنظیمات

۲) قسمت مالیات اشخاص را انتخاب کنید.

 

tax 4

 

زمانی که صفحه اصلی مالیات اشخاص باز شد، قسمتهای اجباری زیر را تعریف می­کنید :

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) توضیحات

آیا افراد حقیقی یا حقوقی مالیات می­پردازند یا خیر : مالیات اشخاص سال ۹۳، معاف از مالیات.

۲) مالیات

انوع مالیاتها را با انتخاب شما نمایش می­دهد : مالیات ۹۳، عوارض ۹۳ و …

 

۳) در پایان با انتخاب دکمه ” افزودن جدید” اطلاعات فوق طبق تعاریف شما ثبت می­شوند.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

tax 5

 

در مورد تعریف مالیات آیتم یا کالاها می­توان گفت که زمانی برای آیتم ها مالیات تعلق می­گیرد که از طرف اداره مالیات و دارایی مشمول مالیات باشند. در صورتی که برای کالایی مالیات پرداخت شود در سیستم بایستی این کار را انجام داد.

حال چگونه می توان در سیستم برای آیتم ها مالیات یا ارزش افزوده تعریف کرد.

 

 

روش تعریف مالیات آیتم در نرم افزار

 

ابتدا وارد صفحه اصلی نرم افزار حسابداری شوید.

۱) از سربرگ تنظیمات

۲) قسمت مالیات آیتم را انتخاب کنید.

 

 

 

 

tax 6

 

 

زمانی که صفحه اصلی “مالیات آیتم” باز شد، قسمتهای اجباری زیر را تعریف می­ کنید :

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) توضیحات

آیا برای کالاها و آیتم­های خود مالیات می­پردازید یا خیر : مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۳، معاف از مالیات, عوارض مالیات سال ۹۳ و…

۲) مالیات

انوع مالیاتها را با انتخاب شما نمایش می­دهد : عوارض مالیات ۹۳، مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۳ و …

 

۳) در پایان با انتخاب دکمه ” افزودن جدید” اطلاعات فوق طبق تعاریف شما ثبت می­ شوند.

 

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم نرم افزار حسابداری

 

 

tax 7