بایگانی دسته بندی ها: تولید

تولید

تولید

تولید یا فرآوری از اصطلاحات علم اقتصاد به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است.

فعالیت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می گیرد.

برای اینکه بتوانیم مراحل عمل تولید و ثبت آن را به صورت دقیق بدانیم لازم است که مراحل کلی عمل تولید را در سیستم حسابداری ثبت نماییم.

برای اینکار لازم است در ابتدا یک سری تعاریف کلی را در سیستم اعمال نماییم. از جمله این اصول کلی تعریف مراکز کار می باشد.

مراکز کار چیست؟

منظور از مراکز کار جاهایی می باشند که در آنجا انواع مراحل تولید  انجام می گیرد. یعنی قبل از شروع عمل تولید بایستی بدانیم در کدام مراکز چه عملی اتفاق می افتد. برای تعریف مراکز کار ابتدا از سربرگ تولید از بخش طبقه بندی و مشتریان، مراکز کار را انتخاب می کنیم.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

tolid 1

 

زمانی که صفحه مراکز کار برای شما باز شد تکمیل فیلدهای زیر ضروری می باشد :

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) نام
منظور نام مرکز کاری است که تعریف می کنید.
۲) توضیحات
در صورت نیاز به توضیح نام مرکز کار این قسمت را تکمیل کنید.

 

 

۳) در پایان با انتخاب “افزودن جدید” مرکز کاری را که تعریف کرده اید ذخیره می شود.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

tolid 2

 

 

 

در مرحله بعدی نرم افزار حسابداری سونرا این امکان را به شما می دهد تا برای محصولی که قرار است تولید کنید، اجزاء و یا اقلام مصرفی تعریف نمایید. لذا برای این کار شما از سربرگ تولید از بخش طبقه بندی و مشتریان، فهرست کالا را انتخاب می کنید و برای کالای تولید شده خود در آینده اقلامها و یا کالاهای مورد استفاده برای کالای تولیدی را اضافه می کنید.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

tolid 3

 

 

زمانی که صفحه اصلی “فهرست کالا” باز شد برای افزودن اقلام مصرفی برای کالای تولیدی تکمیل فیلدهای زیر اجباری می باشد.

 

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) انتخاب یک آیتم قابل تولید
نام کالایی که قرار است تولید شود.
۲) اجزاء
اجزاء یا لوازمی که برای کالای تولیدی قرار است استفاده شود.
۳) کسر از محل
اجزاء مورد استفاده از کدام انبار کسر شوند.
۴) مرکز کار افزوده شد
اجزاء انتخابی به کدام مرکز کار بروند تا مرحله تولید انجام شود.
۵) مقدار
منظور مقدار اجزاء برای کالای قابل تولید می باشد.

 

 

۶) در پایان با انتخاب “افزودن جدید” اطلاعات فوق طبق تعاریف شما ذخیره می شوند.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

tolid 4

 

 

 

پس از تعاریف اولیه اکنون شما می توانید نوع تولید محصول خود را انتخاب نمایید. لازم به ذکر است که فرایندهای تولید محصول در این سیستم شامل مونتاژ، تجزیه از مونتاژ و تولید پیشرفته می باشد.

شمادر  قسمت “سفارش کار جدید” علاوه بر انتخاب فرآیند تولید می توانید مشخص نمایید محصول نهایی در چه تاریخی، به چه تعداد و به چه انباری برود.  همچنین می توانید هزینه های نیروی کار و  سربار فرآیند تولید انتخابی را مشخص نمایید.

 

برای تعریف و تعیین نوع فرآیند تولید از سربرگ تولید, بخش تراکنشها، سفارش کار جدید را انتخاب کنید و شروع به تعریف فرآیند مورد نظر نمایید.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

 

 

 

tolid 5

 

 

 

 

منظور از خط “مونتاژ” یا فرایند مونتاژ فرایندی در ساخت محصولات صنعتی در کارخانجات می باشد. از ابتدای ورود قطعات مجزا به خط مونتاژ ، به مرور با افزودن قطعات مکمل در طی فرایند مونتاژ ، در پایان محصول پایانی از آن خارج  می شود .

 

منظور از “تجزیه از مونتاژ” فرایندی در تجزیه محصولات صنعتی در کارخانجات می باشد.

 

در صورت انتخاب فرآیند “مونتاژ” یا “تجزیه از مونتاژ” تکمیل موارد زیر اجباری می باشد :

 

فیلدهای اجباری

توضیحات

۱) نوع
منظور نوع فرآیند تولید : مونتاژ، تجزیه از مونتاژ و یا تولید پیشرفته می باشد.
۲) آیتم
منظور محصولی است که قرار است تولید شود.
۳) محل مقصد
پس از اتمام فرآیند تولید، محصول نهایی به کدام انبار برود.
۴) مقدار
چه مقدار محصول در فرآیند تولید استخراج شود.
۵) تاریخ
منظورتاریخ شروع فرۀیند تولید می باشد.
۶) هزینه نیروی کار
در طول فرآیند تولید برای نیروی کار چه مبلغ هزینه صرف می کنید.
۷) بستانکاری حساب نیروی کار
هزینه نیروی کا را از کجا می پردازید.
۸) هزینه سربار
در طول فرآیند تولید هزینه سربار چه مبلغ می شود.
۹) بستانکاری حساب سربار
هزینه سربار را از کجا می پردازید.

 

 

۱۰) در پایان با انتخاب “افزودن سفارش کار” اطلاعات فوق طبق تعاریف شما ذخیره و ثبت می شوند.

 

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

tolid 6

 

 

در صورتی که شما فرآیند “تولید پیشرفته” را انتخاب نمایید صفحه سفارش کار طبق زیر اجرا می شود و شما بایستی موارد مهم را تعریف کنید :

 

tolid 7

 

با انتخاب فرآیند تولید پیشرفته شما با انتخاب گزینه “ترخیص” اجازه ورود کالا را به سالن تولید می دهید تا سپس تصمصیم بگیرید که در مورد کالای قابل تولید به چه نتیجه ای برسید.

 

هنگامی که گزینه “ترخیص” را انتخاب نمودید شما کالای قابل تولید را به سالن تولید می فرستید تا طی سه مرحله بتوانید در مورد کالای قابل تولید خود تصمیم بگیرید :

۱) با انتخاب گزینه “صدور” می توانید مواد اولیه و یا مصرفی را برای کالای قابل تولید خود افزایش و یا کاهش دهید و با انتخاب “فرآیند صدور” این مرحله تعریف می شود.

۲) با انتخاب گزینه “تولید”  کالای قابل تولید خود را مستقیم به بخش تولید ارسال می کنید تا طی فرآیند “تولید پیشرفته” محصول مورد نظر تولید شود. برای این کار تاریخ ارسال به خط تولید و مقدار تولید را مشخص می کنید و با انتخاب گزینه “فرآیند” این مرحله را تعریف می کنید.

۳) با انتخاب گزینه “هزینه ها” می توانید هزینه های متحمل شده در بخش “تولید پیشرفته” را شامل هزینه نیروی کار و یا هزینه سربار را با انتخاب “پردازش سایر هزینه ها” ثبت و ذخیره کنید.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

tolid 11

 

 

در این نرم افزار شما می توانید بدانید برای یک کالایی که قرار است تولید شود چه میزان هزینه صرف نموده اید. برای انجام این امر شما می توانید از سربرگ آیتم ها و انبارداری بخش هزینه ها و چاپ را انتخاب نمایید و برای کالا یا لوازم مصرفی قیمت خرید بدهید.

با این روش شما می توانید بدانید یک کالایی که قرار است تولید شود چه مقدار هزینه برای شما در بر داشته است.

 

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

 

tolid 8

 

 

 

اکنون برای اینکه شما از کل هزینه کالایی که قرار است تولید شود مطلع گردید می توانید از سربرگ تولید، بخش مدیریت و گزارشات، استعلام فهرست کالای هزینه شده را انتخاب کرده و جمع هزینه ها را ببینید.

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

 

tolid 9

 

 

 

همچنین می توانید بدانید کدام آیتم و به چه تعداد برای کدام محصول قابل تولید در کدام مرکز کار به کار رفته است.

 

 

 

نمونه درج اطلاعات فوق در سیستم حسابداری

 

 

tolid 10

 

 

 

 

 

مراکز کار

مراکز کار را به عنوان محلی در نظر بگیرید که مواد اولیه ی ما ( فهرست مواد ) در آنجا طی پروسه های مختلف تبدیل به کالای تولیدی ما میشوند و ایجاد “مرکز کار” اولین مرحله از ورود داده های مربوط به تولید می باشد.

Pro_Def_2

گزارشات تولید

این بخش مربوط به تهیه  ی گزارش می باشد :

 

Pro_Rep_4

 

در این قسمت می توانید از “لیست مواد” و “سفارشات کار ” با تعیین شرایط ، گزارش ( به صورت چاپ ، پی دی اف و فایل اکسل ) تهیه کرد.
البته این قسمت یه بخش کلی برای تهیه گزارش می باشد به این صورت که علاوه بر تهیه گزارش از بخش تولید میتوان از موارد زیر نیز گزارش تهیه کرد :


**مشتری :
________________________________________
- باقیمانده های مشتری
– تجزیه و تهلیل سنی تامین مشتریان
– لیست جزئیات مشتری
– گزارش خلاصه فروش
– لیست قیمت ها
– صورت وضعیت سفارش
– لیست نیروی فروش
– چاپ پیش فاکتور ها
– چاپ اعلامیه بستانکار
– چاپ تحویلی ها
– چاپ صورت حساب
– چاپ سفارش فروش
– چاپ پیش فاکتور فروش
– چاپ رسید


** تامین کننده :

________________________________________
– تراز تامین کننده
– تجزیه و تهلیل سنی تامین کنندگان
– گزارش پرداخت
– مدیریت گزارش سند رسید کالا
– لیست جزئيات تامین کننده
– چاپ سفارشات خرید
– چاپ حواله**انبار داری :

________________________________________
– گزارش برآورد انبار
– گزارش برنامه ریزی انبار
– برگه موجودی انبار
– گزارش فروش انبار
– گزارش ارزیابی سند رسید کالا
– گزارش خرید انبار
– گزارش جابه جایی انبار
– گزارش هزینه جابه جایی انبار
– گزارش خلاصه آیتم فروش**پوشه  : 

________________________________________
– خلاصه پوشه** بانکداری :

________________________________________
– صورت بانک**دفتر کل : 

________________________________________
– چارت حساب ها
–  لیست ثبت روزنامه
– تراکنش های حساب دفتر کل
– هزینه سالیانه
–  ترازنامه
– صورت سود و زیان
– تراز آزمایشی
– گزارش مالیات
– حسابرسی

استعلام سفارش کار

 

مدیریت پوشه ها

این قسمت تا حدودی شبیه قسمت “مدیریت سفارشات” در بخش ” تراکنش ها ” می باشد.

این قسمت ناظر بر سفارشات کار می باشد که می توان در آن موراد کلیدی زیر را دید :

میزان تولید
میزان نیاز
قرار داشتن تولید محصول در کدام مرحله از پروسه ی تولید (‌مونتاژ – تولید پیشرفته یا . . . )
وضعیت سفارش
پرداخت ها در دفتر کل
و . . .

استعلام آیتم استفاده شده در مراکز کار

 

Pro_Rep_1

 

برای درک بهتر این موضوع تولید یک محصول مانند دستگاه چاپگر را در نظر بگیرید که در تولید این چاپگر ۴ نوع آیتم استفاده شده است (‌برای مثال : تونر – چرخ دنده – قاب پلاستیکی – پیچ ).
در تولید هر دستگاه چاپگر مصرف آیتم ها به صورت زیر می باشد :

تونر         :         ۱ عدد
چرخ دنده :        ۱۲ عدد
پیچ         :        ۲۰ عدد
قاب پلاستیکی :  ۳ عدد

حال منظور از “استعلام آیتم های مصرف شده در مراکز کار” این است که مثلا به ازای تولید ۱۰۰ دستگاه چاپگر میزان مصرف و هزینه ی آیتم ها چقدر می باشد. به صورت شماتیک داریم :

 

sonra

باید توجه داشت که یک  آیتم میتواند خدمات باشد. و خود این خدمات میتواند دارای هزینه اولیه باشد یا نباشد. برای مثال : در بسته بندی محصول آیتم بسته ی چاپگر دارای هزینه ی اولیه است اما آیتم  دستمزد کارمند بسته بند دارای هزینه ی اولیه نمی باشد.

مدیریت سفارش کار

بعد از ثبت سفارش ها برای مدیریت و مشاهده ی وضعیت  سفارشات به این قسمت یعنی ” مدیریت سفارش کار ” مراجعه میکنیم که سفارش های وارد شده ی ما لیست شده اند :

 

مدیریت پوشه ها
مدیریت پوشه ها

 

تمامی سفارش های کار های پرداخت نشده را میتوان از طریق نام یا تاریخ جستجو کرد.

یک سفارش کار را از طریق آیکون Modify میتوان اصلاح کرد و  سفارشات کار پرداخت شده و پرداخت نشده ها را ( به صورت تراکنش) از طریق دفتر کل دید.
به علاوه میتوان وضعیت موجود هر کدام از سفارش و تاریخ تحویل(نیاز) را مشاهده کرد.

سفارش کار جدید

برای ثبت سفارش ابتدا باید مراکز کاری که با آنها سروکار داریم تعریف شوند.

 

Pro_Def_2

 

برای افزودن این مراکز، با توجه به تصویر بالا، نام مرکز کار را در قسمت نام مینویسم و اگر چنانچه توضیحی برای این مرکز داشتیم در قسمت توضیحات مینویسیم. بعد بروی “افزودن جدید” کلیک میکنیم.
در صورت رخ دادن هر نوع اشتباهی در ورود داده،برای ویرایش آن بروی ویرایش و یا حذف آن بروی علامت ضربدر کلیک کنید.
مطمئن شوید که حساب هزینه های مونتاژ آیتم مناسب،در راه اندازی  تنظیمات کلی و سیستم تنظیم شده است. به این معنی که هزینه های مونتاژ باید با هزینه های تنظیم شده مطابقت داشته باشد.
فهرست مواد را از قسمت طبقه بندی و مشتریان ایجاد و تنظیم میکنیم:

 

فهرست کالا

 

سپس میتوانید سفارش کار های مورد نظر را از قسمت تراکنش ها گزینه ی “سفارش کار جدید” وارد نمایید :

 

افزودن سفارش کار

 

در این قسمت برای وارد کردن سفارش به گزینه های زیر برمی خورید :
نوع : نوع عملیاتی را بیان میکند که در فرآیند تولید کالا انجام میگیرد
آیتم : نام آیتم مورد نظر ما
محل مقصد :‌محلی که سفارش بعد از انجام عملیات در آن قرار خواهد گرفت
مقدار :‌تعداد و مقدار سفارش
تاریخ :‌تاریخ ثبت سفارش
هزینه نیروی کار : هزینه هایی که بابت نیروی کار بوجود می آید
هزینه ی سربار :‌هزینه هایی که در مسیر تولید متحمل میشویم