بایگانی دسته بندی ها: خرید

سفارشات

در این بخش می توان تمامی سفارشات خرید خود را ویرایش و چاپ نمود.

تفاوتی که این بخش با بخش “مدیریت سفارش خرید” دارد در این است که در اینجا تمامی سفارشات که به یک تامین کننده داریم در یکجا نمایش داده میشود و میتوان تسویه کامل کرد.

Buy_Rep_1

تخصیص / اصلاح پرداخت ها

اگر در پرداخت به تامین کننده دچار اشتباه شوید و نیاز به اصلاح داشته باشید باید به این بخش مراجعه کنید. با زدن تیک “آیتم های مقرر شده” تمامی پرداخت های شما (که تسویه شده است) با رنگ سبز نمایان میشود که با زدن تخصیص میتوانید اصلاح کنید. سایر حساب های تسویه نشده به صورت مانده مشخص میشود.

Buy_Trans_8

فاکتور مستقیم

زمانی که خرید ما بصورت قطعی انجام میشود از فاکتور مستقیم استفاده میکنیم که در اینجا نام تامین کننده را انتخاب میکنیم که با انتخاب آن مانده حساب قبلی تامین کننده را نیز به ما نشان میدهد. در زمان ایجاد فاکتور مستقیم، سند رسید کالا به صورت اتوماتیک ایجاد میشود.

فاکتور مستقیم