بایگانی برچسب‌ها : تراکنش ها خرید

تخصیص / اصلاح پرداخت ها

اگر در پرداخت به تامین کننده دچار اشتباه شوید و نیاز به اصلاح داشته باشید باید به این بخش مراجعه کنید. با زدن تیک “آیتم های مقرر شده” تمامی پرداخت های شما (که تسویه شده است) با رنگ سبز نمایان میشود که با زدن تخصیص میتوانید اصلاح کنید. سایر حساب های تسویه نشده به صورت مانده مشخص میشود.

Buy_Trans_8

فاکتور مستقیم

زمانی که خرید ما بصورت قطعی انجام میشود از فاکتور مستقیم استفاده میکنیم که در اینجا نام تامین کننده را انتخاب میکنیم که با انتخاب آن مانده حساب قبلی تامین کننده را نیز به ما نشان میدهد. در زمان ایجاد فاکتور مستقیم، سند رسید کالا به صورت اتوماتیک ایجاد میشود.

فاکتور مستقیم

 

سفارش خرید

ورودی سفارش خرید برای ثبت تمامی سفرشات خرید در سیستم به کار می رود، گرفتن یک سفارش خرید در سرفصل حسابها تاثیری ندارد.

برای این منظور شما نیازمند تامین کننده، کالا مورد نیاز، مقدار و مبلغ آن هستید.

سفارش خرید

 

کلید های میانبر:
F2 تایین تامین کننده

گزارشات سفارش فروش

F4 تایین کالا

گزارشات سفارش فروش